Żyjąc na krawędzi, czyli jak wykorzystać kod .NETowy z poziomu JavaScript i przetrwać

Rafał Legiędź

Czy jesteś jednym z tych programistów, którzy związani są z platformą .NET, a którzy woleliby użyć JavaScriptu tam, gdzie jest to możliwe? Albo może rozwijasz aplikacje w JavaScript działające po stronie serwera i chciałbyś odwoływać się do istniejącej infrastruktury napisanej w .NET? Podczas tej prelekcji nauczysz się, jak zaimplementować powyższe i inne scenariusze poprzez użycie biblioteki Edge.js, która udostępnia asynchroniczny mechanizm współdziałania Node.js i .NET w obrębie jednego procesu.