Użytkownikiem być – Jak ogarnąć tożsamość i dostęp w aplikacji i API, standardowo, łatwo i bezpiecznie!

Tomasz Onyszko

Pierwszy krok aplikacji – pozyskać tożsamość użytkownika. Pierwszy krok API – dokonać uwierzytelnienia i autoryzacji wywołującego. W rzeczywistości aplikacji i urządzeń, powiązanych poprzez API usług, tożsamość użytkownika jest elementem scalającym wszystkie te elementy. Jak spiąć te elementy razem?

Poznaj trendy w rozwiązaniach i czym się różni uwierzytelnienie od autoryzacji. Czym jest OAuth 2.0 a czym OpenID Connect, jak z nich skorzystać i co wspólnego mają z Windows Azure i .NET. Zobacz jak łatwo zbudować obsługę tożsamości i dostępu użytkownika w oparciu o .NET i platformę Azure. Nie ograniczajmy się … iOS i Android included.