Świadomy programista, czyli jak napisać najgorszy kod na świecie

Konrad Łukasik

Jako specjaliści pracujący na co dzień w podobnych obszarach kodu, nie dostrzegamy – lub wręcz przyzwyczajamy się – do jego wad.
Zastane konstrukcje przyjmujemy jako poprawne, bez głębszej dyskusji nad zagrożeniami i tym, jak dobre rozwiązanie powinno wyglądać.
Przyjdź, by dowiedzieć się co boli dewelopera i architekta poruszającego się w różnych warstwach aplikacji webowych .NET.
Skonfrontuj swoje doświadczenia z moimi spostrzeżeniami, aby jako bardziej świadomy programista tworzyć kod wyższej jakości.