Tomasz Onyszko

Architekt i ewangelista w Predica z kilkunastoletnim doświadczeniem. Nierozłącznie związał swoją zawodową tożsamość z tematem tożsamości cyfrowej. Uznany prelegent na konferencjach TechED, Microsoft Technology Summit, The Experts Conference i niezliczonej liczbie konferencji społecznościowych. Od wielu lat zaangażowany w społeczność związaną z technologią. Wielokrotnie nagradzany tytułem Most Valuable Professional (MVP).