Rafał Legiędź

Rafał pracuje w firmie ABB Sp z o.o. jako specjalista do spraw rozwoju oprogramowania. Będąc w branży od 2007 roku rozwija swoją pasję do oprogramowania w każdym możliwym momencie. Wierzy, iż bycie pragmatycznym w naszej dziedzinie jest bardzo pomocne i udowadnia to poprzez ciągłą zmianę używanych przez siebie technologii, jeśli tylko jest potrzeba bądź możliwość nauki nowych konceptów. Zaczynał przy rozwijaniu aplikacji back-endowych w .NET, po czym zaadoptował różnego rodzaju technologie webowe, a teraz rozwija korporacyjne aplikacje w javascript oraz na platformę iOS.

W miarę jak jego pasja ewoluowała, zafascynował się aktywnościami związanymi ze społecznością oraz dzieleniem się wiedzą. Dało to początek konferencji, którą współorganizuje (DevDay) oraz innym akcjom, jak wygłaszanie prelekcji bądź prowadzenie warsztatów.