Parallel Processing and Concurrency

Cezary Nolewajka

Najważniejsze zagadnienia programowania równoległego i asynchronicznego. Wątki, zadania, równoległe LINQ oraz asynchroniczne programowanie serwisów w ASP.Net.