Efektywna praca zespołowa w zespołach programistycznych

Każdy zespół programistyczny stoi przed wyzwaniem efektywnej pracy zespołowej – w szczególności komunikacja, wymiana informacji, zarządzanie projektem oraz analiza zgromadzonych informacji. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardzo ważne jest aby efektywnie zarządzać zasobami i mieć pod ręką aktualne raporty. Z punktu widzenia programisty ważne jest otrzymywanie konkretnych informacji oraz informowanie w odpowiedni sposób.
Microsoft dostarcza odpowiedni zestaw narzędzi dla każdej z ról – Zarząd firmy, PM, Tester, Developer, Klient – od Excela do Project Server – Przegląd narzędzi Visual Studio, FeedbackManger, TFS, Project Server, Test Manager, SharePoint i inne