Continuous integration i deployment w .NET za pomocą Jenkins CI i Octopus Deploy

Marcin Kawalerowicz

Czy pamiętasz swój ostatni release? Czy było nerwowo i praca trwała do ostatniej chwili? A może nie udało się wykonać wszystkiego na czas i konieczne okazało się przesuniecie terminu? Jeśli tak to pomóc mogą techniki ciągłej integracji (z ang. continuous integration; CI) i ciągłego dostarczają (z ang. continuous delivery; CD). Techniki te polegają na ustawicznym automatycznym budowaniu i testowaniu oprogramowania w celu zapewnienia jego najwyższej jakości oraz automatycznym dostarczaniu tego oprogramowania odbiorcy. Podczas sesji pokazane zostanie jak w krótkim czasie minut uruchomić pełny proces ciągłej integracji i dostarczania z użyciem wolnych narzędzi takich jak Hudson/Jenkins CI i Octopus Deploy.

Całość w zdrowym miksie teorii oraz praktyki::

1. Co to jest CI/CD i dlaczego tego potrzebujesz?

2. Automatyzacja budowy (NAnt, MSBuild).

3. Prosty przykład procesu CI dla projektu .NET pod Jenkins/Hudson CI.

4. Testy jednostkowe i inne testy, a CI.

5. Statyczna analiza kodu, a CI.

6. Feedback z serwera CI.

7. Elementy Continuous Delivery za pomocą Octopus Deployment.