Service Bus for Windows Server

Sebastian Tkocz Od ponad roku Microsoft udostępnia technologię Azure ServiceBus także w wersji „On Premise”, pozycjonując ją jako następcę MSMQ. W tej sesji przyjrzymy się możliwoscią tej technologii oraz róznymi sposobami jej użycia, np. WCF, REST, czy AMPQ.…

Continuous integration i deployment w .NET za pomocą Jenkins CI i Octopus Deploy

Marcin Kawalerowicz Czy pamiętasz swój ostatni release? Czy było nerwowo i praca trwała do ostatniej chwili? A może nie udało się wykonać wszystkiego na czas i konieczne okazało się przesuniecie terminu? Jeśli tak to pomóc mogą techniki ciągłej integracji (z ang. continuous integration; CI) i ciągłego dostarczają (z ang. continuous delivery; CD). Techniki te polegają na ustawicznym automatycznym budowaniu i testowaniu oprogramowania w celu zapewnienia jego najwyższej…

Implementing Event Sourcing in .NET

Andrea Saltarello When you use the Event Sourcing pattern in a .NET application, your data source just consists of persisted events. You don’t likely have a classic relational data store; all you store are events, and you store them sequentially as they occur in the domain. As you can guess, persisting events instead of a domain model has…

Sensowne wykorzystanie Microsoft Azure PaaS z odrobiną IaaS

Tomasz Kopacz Microsoft Azure oferuje bardzo dużo komponentów pozwalających niewielkim kosztem zbudować dowolnie skalowalne i elastyczne rozwiązanie. Ale – nie jest prostą sprawą dobór właściwych komponentów tak by najmniejszym kosztem (praca, pieniądze) uzyskać dostatecznie dobry efekt. Podczas przezentacji przeanalizujemy różne architektury skupiając się także na wybranych fragmentach kodu.…

WebAPI i OWin. SOA umarło. Niech żyje REST.

Tomasz Kopacz Jak myśleć po REST-owemu, pisać konsumowalne usługi i jak je hostować (z opcją zarabiania). Usługi Web to niezbędna część obecnych rozwiązań. Obecnie są one nie tylko wewnętrzną sprawą aplikacji, ale także – punktem budowy rozszerzeń danego systemu, tworzonym często przez innych twórców. Podczas tej sesji zastanowimy się jak takie usługi budować: jak konstruować ich semantykę (w stylu REST), jak udostępniać…

Żyjąc na krawędzi, czyli jak wykorzystać kod .NETowy z poziomu JavaScript i przetrwać

Rafał Legiędź Czy jesteś jednym z tych programistów, którzy związani są z platformą .NET, a którzy woleliby użyć JavaScriptu tam, gdzie jest to możliwe? Albo może rozwijasz aplikacje w JavaScript działające po stronie serwera i chciałbyś odwoływać się do istniejącej infrastruktury napisanej w .NET? Podczas tej prelekcji nauczysz się, jak zaimplementować powyższe i inne scenariusze poprzez użycie biblioteki Edge.js, która udostępnia asynchroniczny mechanizm współdziałania Node.js i .NET w obrębie jednego…

Parallel Processing and Concurrency

Cezary Nolewajka Najważniejsze zagadnienia programowania równoległego i asynchronicznego. Wątki, zadania, równoległe LINQ oraz asynchroniczne programowanie serwisów w ASP.Net.…

Użytkownikiem być – Jak ogarnąć tożsamość i dostęp w aplikacji i API, standardowo, łatwo i bezpiecznie!

Tomasz Onyszko Pierwszy krok aplikacji – pozyskać tożsamość użytkownika. Pierwszy krok API – dokonać uwierzytelnienia i autoryzacji wywołującego. W rzeczywistości aplikacji i urządzeń, powiązanych poprzez API usług, tożsamość użytkownika jest elementem scalającym wszystkie te elementy. Jak spiąć te elementy razem? Poznaj trendy w rozwiązaniach i czym się różni uwierzytelnienie od autoryzacji. Czym jest OAuth 2.0 a czym OpenID Connect, jak z nich skorzystać…

Idiomatic Domain Driven Design: implementing CQRS

Andrea Saltarello Applying DDD and CQRS can not only make the resulting design of our system simpler and more effective but, freeing us from the burdenof the “one model fits all” approach, also allows architects to adopt different strategies when it comes to business logic modeling. Though lot has been written about DDD and CQRS, missing working…