Sensowne wykorzystanie Microsoft Azure PaaS z odrobiną IaaS

Tomasz Kopacz

Microsoft Azure oferuje bardzo dużo komponentów pozwalających niewielkim kosztem zbudować dowolnie skalowalne i elastyczne rozwiązanie. Ale – nie jest prostą sprawą dobór właściwych komponentów tak by najmniejszym kosztem (praca, pieniądze) uzyskać dostatecznie dobry efekt. Podczas przezentacji przeanalizujemy różne architektury skupiając się także na wybranych fragmentach kodu.